De Participatieraad geeft de gemeente en in het bijzonder het collega van B&W gevraagd en ongevraagd advies over het Wmo-beleid en beleid op aanverwante terreinen. Wmo betekent: Wet maatschappelijke ondersteuning. Dit heeft ...
Lees meer

Klopt er iets niet?

Klopt de informatie op deze pagina niet? Geef dan je suggestie door!
Suggestie doorgeven