Voor professionals


Mantelzorg is mooi, maar kan ook zwaar zijn. Daarom hebben mantelzorgers weleens een luisterend oor en begrip nodig. Maar ook praktische hulp en ondersteuning. Als professional, vrijwilliger of werkgever kun je die steun bieden én mensen wijzen op de mogelijkheden die er voor hen zijn, zoals vervangende mantelzorg of respijtzorg en financiële regelingen. Zo help je hen om het zorgen makkelijker te maken. Op deze website vind je informatie en wijzen we jou (en de mantelzorgers waar je mee werkt) de weg naar hulp en advies. Om zo overbelasting te voorkomen en mantelzorg mooi te houden. Doe je mee?